Polityka Prywatności

Administratorem strony jest Szymon Wróblewski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coherencia de la mente, 35560 El Cuchillo, Guatatiboa 2, NIE: Y7381956M

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem admin@koherencjaumyslu.pl

1 Postanowienia Ogólne

Administratorem strony jest Szymon Wróblewski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Coherencia de la mente, 35560 El Cuchillo, Guatatiboa 2, NIE: Y7381956M. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, witryna www.kohernecjaumyslu.pl – “Strona”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na Stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na Stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, adres IP.

7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób korzystających ze sklepu.

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś z usług sklepu,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli dodałeś komentarz.
9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@koherencjaumyslu.pl

11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa NIP: PL949-219-10-21– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
MailChimp, The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA– w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera;
Disqus, 717 Market St San Francisco, CA 94103 – w celu dodania komentarza na blogu;
TAXEON SPÓŁKA Z O.O. Kamionkowska 51, 03 812 Warszawa – w celu wystawienia faktury.
3. Pliki cookies

17. Strona używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Koherencja Umysłu w celu optymalizacji działań.

19. Na Stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanego przez siebie adresu e-mail oraz imienia przez Szymon Wróblewski Koherencja Umysłu w celach marketingowych.

Usługa newslettera jest bezpłatna i polega na dostarczaniu bieżących zapisków z bloga oraz informowaniu o nadchodzących warsztatach, konkursach czy wydarzeniach.

Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu swojego adresu e-mail oraz imienia do formularza udostępnianego na blogu. Subskrypcja newslettera jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

Podany adresu e-mail oraz imię nie będą udostępniane osobom czy podmiotom trzecim.

Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdym momencie, bez podawania przyczyny.

Komentarze

Aby dodać komentarz na blogu musisz utworzyć swoje konto w aplikacji Disqus lub wybrać opcję “Wolę pisać jako gość”. W obu przypadkach akceptujesz regulamin Disqusa. Twoje Dane (w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej, adresu IP i treści komentarza) zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane z bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

Filmy z serwisu YouTube

Wyświetlając film umieszczony na platformie YouTube, zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

Copyright © Koherencja Umysłu. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Polityka Prywatności

Podaj swój adres e-mail i uzyskaj dostęp do bezpłatnego nagrania!

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na dole każdego z naszych e-maili.

Close